Andhra Pradesh
Projects
 
Yi Membership Breakfast Meeting
Mar 20, 2015 To Mar 20, 2020 India
Project Vidya
Jan 01, 2016 To Mar 31, 2019 India
Project Jal Vikas Andhra Pradesh
Aug 22, 2017 To Aug 20, 2020 India
CII Andhra Pradesh CEO Forum 2018-19
Mar 01, 2018 To Mar 31, 2019 India
Andhra Pradesh State Skills Competition 2018
Apr 02, 2018 To Dec 30, 2018 India
Yi Membership 2018-19 – Amaravati
May 01, 2018 To Mar 31, 2019 Vijayawada Andhra Pradesh India
Yi Membership 2018-19 – Visakhapatnam
May 01, 2018 To Mar 31, 2019 Visakhapatnam Andhra Pradesh India